เกี่ยวกับเรา

บริษัท TR general part and service

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคและระบบนิวเมติกส์วิเคราะห์ระบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ
พร้อมบริการซ่อมบำรุง และจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ แบบครบวงจร งานซ่อมบำรุงและขาย
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน

Hydraulic

Pneumatic

Fitting & Valve

Service

Etc

Machine,Mold

Rubber,Seal,Oil-Seal
O-Ring